About Us

WHAT WE DO

บริการด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เรียกได้ว่ามาที่เรา ได้ครบทุกอย่าง One Stop Service Total Solution ไม่ว่าจะเป็นการ ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ แผนการตลาด บริการด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจ

เริ่มตั้งแต่ การวาง Brand Identity ออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้ง และสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พวกเราทีมงาน FastClick พร้อมให้คำแนะนำแนวทาง เพื่อพัฒนาธุรกิจ ของคุณ จุดเด่นของเรา คือ เรายืดหยุ่นในการทำงาน และให้คุณสามารถ เลือกได้ตามกรอบงบประมาณของคุณ

Techinee rakphon

Managing Director & Marketing Director

OUR TEAM!

Techinee rakphon

managing director & marketing director

alisa karintharat

deputy managing director & business development

Prapawee Wongchaya

Senior graphic designer

Alongkorn​ Viengsan

Graphic Designer

Nattapat Tangaphichartcharoen

WordPress Developer & Web Developer

Issara Pitisrisith

Content Creator

Not just an agency but your everyday partner.

Scroll to Top