About Us

WHAT WE DO

บริการด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เรียกได้ว่ามาที่เรา ได้ครบทุกอย่าง One Stop Service Total Solution ไม่ว่าจะเป็นการ ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ แผนการตลาด บริการด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจ

เริ่มตั้งแต่ การวาง Brand Identity ออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้ง และสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พวกเราทีมงาน FastClick พร้อมให้คำแนะนำแนวทาง เพื่อพัฒนาธุรกิจ ของคุณ จุดเด่นของเรา คือ เรายืดหยุ่นในการทำงาน และให้คุณสามารถ เลือกได้ตามกรอบงบประมาณของคุณ

“

ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับ Digital Marketing หรือ การทำการตลาดออนไลน์ ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและวางแผนการตลาดไว้อย่างไร

สำหรับเรา เราเลือกที่จะวิเคราะห์และวางแผนการตลาดก่อนแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจของคุณ หน้าที่ของเอเจนซี่คือ ช่วยแก้ปัญหา วางแผน หาทางออก เติมเต็มในส่วนที่ธุรกิจคุณต้องการ เราทำงานเสมือนคนในองค์เดียวกับคุณ เรามุ่งเน้นที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อส่งไม้ต่อให้กับทีมในอนาคตของคุณ ^^

“

Techinee rakphon

Managing Director & Marketing Director

OUR TEAM!

Techinee rakphon

managing director & marketing director

alisa karintharat

deputy managing director & business development

Prapawee Wongchaya

Senior graphic designer

Alongkorn​ Viengsan

Graphic Designer

Nattapat Tangaphichartcharoen

WordPress Developer & Web Developer

Issara Pitisrisith

Content Creator

Not just an agency but your everyday partner.

Scroll to Top